dimecres, 30 de maig de 2012

Anàlisi lexicomètrica d'un blog II
A continuació es mostren els resultats de l’anàlisi lexicomètrica del blog d’Alicia Puleo, Doctora en Filosofia per la Universitat Complutense de Madrid i membre del Consell de la Càtedra d’Estudis de Gènere de la Universitat de Valladolid.

He triat els 3 articles que estaven classificats amb l’etiqueta “Violencia de género” i que són:
-          Lo que hay que saber sobre la violencia de género
-          Una periodista en busca de igualdad
-          La maté porque era míaPer a l’anàlisi s’ha fet servir l’aplicació informática Concordance.


Anàlisi de resultats

Les paraules més repetides són articles, pronoms, conjuncions i preposicions, com és habitual en qualsevol text i que, per aquest motiu, no té valor incloure-les.

Les paraules clau identificades són les següents:

Paraula
Freqüència
Percentatge %
Violencia
25
1,63
Género
20
1,30
Mujeres
16
1,04
Igualdad
6
0,39
Sexista
5
0,33
Sociedad
5
0,33
Problema
4
0,26

En aquest primer quadre observem com apareixen les paraules “sociedad” i “problema”, posant de manifest la identificació de la violència de gènere amb un problema social basat en la desigualtat.

Si fem un recull del context on apareix la primera paraula clau “violencia” obtenim, per exemple:

Al final de esta semana en la que hemos vuelto a reflexionar y hablar sobre la violencia sexista, esa violencia que no cesa y que es un problema social porque no se puede explicar únicamente en clave de "sucesos" o "patologías individuales" ya que sus raíces son muy antiguas y enlazadas con una estructura social de desigualdad.

... la cuestión del modo en que los medios deben participar en la gran tarea de corregir las situaciones históricas de desigualdad que se encuentran en la raíz de la violencia sexista. 

Ahora disponemos de la Ley de Igualdad y de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

... que la violencia de género se convirtiera en un problema reconocido en la agenda institucional tanto en nuestro país como internacionalmente. 

La violencia sexista es un fenómeno con hondas raíces en el pasado. 

La violencia de género no está en los genes ni es un destino ineludible de la humanidad.

 Los modelos explicativos de la violencia contra las mujeres han ido evolucionando desde una perspectiva que sólo veía individuos perturbados a otra que atiende a numerosos factores causales combinados.

Gran parte de los homicidios que caen bajo la denominación de violencia de género en nuestra sociedad son cometidos por maridos, compañeros sentimentales y novios que no soportan una ruptura de pareja.

Tod@s podemos y debemos luchar contra la violencia de géneroTrobem com a sinònimes, almenys en paraules de l'autora, les expressions de violència de gènere o  violència sexista o violència contra les dones. D'altres formes que també podria haver fet servir són violència domèstica o de parella; però amb les expressions utilitzades es dóna un valor més sociològic al concepte, fent que el concepte no s'entengui només dins l'àmbit privat.


La resta de paraules destacades mostren el tema des d'una vessant tant jurídica ("ley", "crímenes", "denuncia", "víctimas") com sociològica ("desigualdad", "estereotipos", "conflicto", "mitos", "lacra", "dominación", etc). 

Paraula
Freqüència
Percentatge %
Ley
3
0,20
Acoso
2
0,13
Agresor
1
0,62
Agresiones
2
0,13
Asesinato
2
0,13
Asesinatos
2
0,13
Asesinadas
1
0,62
Crímenes
1
0,62
Comprensión
2
0,13
Desigualdad
2
0,13
Estereotipos
2
0,13
Maltratador
2
0,13
Maltratadores
1
0,62
Malos
1
0,62
Matan
1
0,62
Mutilaciones
1
0,62
Conflictos
1
0,62
Degradación
1
0,62
Denunciar
1
0,62
Dominación
1
0,62
Esclavos
1
0,62
Genes
1
0,62
Lacra
1
0,62
Misógina
1
0,62
Mitos
1
0,62
Mujer
1
0,62
Patologías
1
0,62
Perturbados
1
0,62
Sexistas
1
0,62
Sexo
1
0,62
Sexual
1
0,62
Suicidio
1
0,62
Suicida
1
0,62
Víctima
1
0,62
Víctimas
1
0,62
Victimización
1
0,62
Violación
1
0,62
Violaciones
1
0,62


Així doncs, encara que el percentatge de paraules extretes no sembla tan significatiu -en alguns casos només trobem el vocable un cop- és la variabilitat dins el mateix lèxic, el pertànyer a la mateixa familia semàntica, el que ens permet fer una interpretació del tema des d'un punt sociològic i també, jurídic. 

1 comentari:

  1. Hola Lluís,
    has fet un gran treball d'anàlisi i estudi lexicomètric. El tema de la violència de gènere és un dels més estudiats i la gran majoria reflecteixen que les paraules més usuals són: Violència, gènere i mujeres.
    L'anàlisi pren tota la seva dimensió quan s'inclouen parts del text analitzat, ja que permeten contextualitzar molt millor la paruala seleccionada, el seu sentit semàtic per exemple.

    ResponElimina